Photo Gallery

Having tea with Feng Zhi-Qiang in Beijing
Visiting Chen Li-Qing with my daughter Chelsea. 
Chen Dong-Shan in F row , Chen Chuan-Sheng in 
2nd row, 2nd from R.
L-r: Frank Shiery, Chen Jun-Ling, ?, Chen Xiao-Xing
Zhang Wei-Zhen, Chen Shi-Tong, Chen Da-Gou ,Zhang Zhi-Jun
 Chen Zheng-Lei Da-Gun  
Long Pole workshop
October, 2002
Cui Hua Martial Arts Institute in Xi'an. 
PaCTA members with Chen Yong-Fu
Jiaozuo tournament with
  Chen Chuan-Sheng
Chen Li-Qing giving Chen family history lesson
Push Hands workshop with Wang Hai-Jun
.
PaCTA members with Zhu Tian-Cai
With Wu masters in Beijing
L-r: Han , Ma, Frank
Competition in Jaiozuo, 2002
Push Hands with Wang Hai-Jun
Team member at Chen Village Competition 
in Jiaozuo, 2002
"Double Maces" workshop